YouTube tjener på piratvirksomhet, legger ansvaret på brukerene

Illustrasjon: Christopher Dombres

Den 28. januar 2016 slo Regionaldomstolen i Munchen (Oberlandsgerichte OLG) fast at det er brukeren og ikke tilbyder som skal stå til ansvar for brudd på åndsverksloven.

Kan ikke klandres
Dommerne konkluderte med at ansvaret ligger ene og alene hos den individuelle opplasteren og ikke hos tilbyderen, i dette tilfellet YouTube.

Dette betyr at selv om YouTube genererer en ikke-ubetydelig fortjeneste på denne virksomheten, så kan de ikke holdes økonomisk ansvarlig slik det juridiske rammeverket nå håndterer verk beskyttet av opphavsrett.

Saksøkt av GEMA
Dommen kommer etter at GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte), som representerer 70 000 rettighetsholdere i Tyskland, saksøkte YouTube og krevde en ukjent sum i kompensasjon for innhold delt via deres plattform

– Dagens avgjørelse er veldig beklagelig, retten har åpenbart fulgt YouTube sin argumentasjon [om] at det er kun de som laster opp som er ansvarlige for innholdet som er gjort tilgjengelig via tjenesten, kommenterer Dr. Tobias Holzmüller sjefs-jurist hos GEMA.

– Vi anser dette å være feil. Videre, så er dommen ikke rettferdiggjort fra et økonomisk perspektiv. Ettersom det tillater YouTube å generere store reklame inntekter uten at disse går videre til musikerne.

Ikke bindene
Enn så lenge så er dommen fra OLG ikke juridisk bindende, og GEMA har derfor mulighet til å anke saken. Om muligheten for det sier GEMAs sjefs-jurist til CISAC:

– Vi skal studere grunnlaget for dommen og så kommer vi nok til å legge inn en anke.

Goliat mot.. vel Goliat
YouTube er eid av Google, og er verdens største tjeneste for brukerdrevet distribusjon av video. GEMA har i tyskland ca 70 000 medlemmer, men i tillegg representerer de over 2 millioner rettighetholdere globalt.

Det er med andre ord ikke hvem som helst som nå ønsker å få sin del av annonsekronene til Google.

Thomas Theune, Direktør for Kringkasting og Online for GEMA legger til:

– Det er vår mening at YouTube utnytter verk som er tilgjengelige via deres tjeneste. Denne typen utnyttelser er underlagt konsesjonsavgifter. YouTube er ikke bare en teknisk tjenestetilbyder, den opererer faktisk som en musikktjeneste. Som en konsekvens burde YouTube, akkurat som en musikktjeneste, innhente lisens og ikke sende ansvaret tilbake til opplasteren.

Kilde:
CISAC