Er GDPR utsatt?

Hos Rett24.no kunne man denne uken lese at GDPR ikke blir innført i Norge før senest 1.juli. Det var i alle fall konklusjonen mange trakk ut av artikkelen.

Men er det egentlig slik?

Det har til tider vært ren skremselspropaganda i mediene og fra de som nå melker innføringen for alt det er verdt. Det, sammen med sprikende uttalelser vedrørende når forordningen kom til å bli innført her til lands har gjort at selv de mest oppvakte av oss har til tider lurt på hva som skjer.

EØS-komitéen og EFTA landene
Første hinderet for innføringen er at selv etter at beslutningen har falt i EØS-komiteen så må alle EFTA-landene ha godkjent innføringen.

Her er Liechtenstein siste hinderet. Det er landets prosedyrer for innføring av slike lover som gjør at det er en måneds frist for innsigelser og krav om folkeavstemning.

– Det betyr at GDPR ikke vil tre i kraft i EØS-avtalen før dette er skjedd. Ikrafttreden på EU-siden er 25. mai og det har vært et poeng for EFTA-landene å få det på plass i EØS så nær samtidig som mulig for å unngå negative praktiske konsekvenser med hensyn til dataoverføring, opplyser Visegeneralsekretær Dag Werno Holter i EFTA til Rett24.no.

Ikke en dramatisk utsettelse
– Vi mener det er viktig å avdramatisere situasjonen for virksomhetene. Det er én ting som er sikkert, og det er at dette regelverket kommer, og at det uansett nå er rett rundt hjørnet, sier Gry Hvidsten, specialist councel i Wikborg Rein til Rett24.no

For selv om utsettelsen nå kommer som en følge av noe forsinket arbeidet rundt innføringen i EFTA og EØS landene så er det like sikkert som døden og skatter, GDPR kommer.

– Uavhengig av om det formelt sett får anvendelse i Norge fra 25. mai eller 1. juli, så er dette et regelverk som virksomheten må forholde seg til og gjennomføre i sin organisasjon. Det er ingen grunn til å utsette arbeidet med å få dette på plass eller tenke noe annerledes. Det er med andre ord «business as usual» og all mulig grunn til å fortsette det arbeidet som allerede er i gang, avslutter Hvidsten til Rett24.no.

Kilde:

Rett24.no