Flertallet vil ha mer penger til Datatilsynet

I en høring tidligere denne måneden ble det som for de fleste har vært åpenbart lenge trukket frem, nemlig at det er svært komplisert å sette seg inn i det nye regelverket.

Rett24.no melder at da Stortingets justiskomité avga innstillingen til Stortinget om ny personvernlov, var dette et av punktene det ble fokusert på.

Stortingets justiskomité skriver i sin innstilling at det blir avgjørende at Datatilsynet gir aktiv støtte og veiledning, i tillegg vektlegges det at kapasiteten til Datatilsynet må vurderes og se om den er tilstrekkelig i møte med den nye loven og implementeringen av endringer som virksomheter står ovenfor. Videre mener komiteen at Datatilsynet må styrkes.

Innstillingen skal etter planen debatteres og vedtas i Stortinget i dag, 22. mai.

Nok en utsettelse

GDPR kan imidlertid ikke tre i kraft før den er trådt i kraft i EØS-avtalen. På dette punktet melder Rett24, at dette mest sannsynlig ikke skjer før rundt 1. august.

Grunnen til dette er fordi EØS-komitéen vil behandle saken i starten av juli, og ikke juni som tidligere annonsert.  Det vil deretter ta 30 dager før Liechtensteins konstitusjonelle forbehold er tatt hensyn til, og forordningen gjøres til en del av EØS-avtalen.